Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig,onjuist of verouderd is. Wanneer u onjuiste- of onvolledige informatie tegenkomt, vragen wij u vriendelijk dit aan ons te melden: info@letsdobusiness.nl

Een bezoeker mag geen auteurs rechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Let’s Do Business.

Links

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover Let’s Do Business geen zeggenschap of controle heeft. Let’s Do Business is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites.

Privacy

Let’s Do Business onderschrijft de wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en handelt hiernaar. Enig persoonlijke informatie welke u ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt teneinde u de door u gevraagde informatie te verschaffen.

Privacy Sharedservices Center
Let’s do Business gaat zeer zorgvuldig om met u gegevens. De gegevens die u invult op het Scan aanvraag formulier worden niet door ons opgeslagen. Pas wanneer u contact heeft gehad met onze backoffice en u definitief akkoord geeft op het uitvoeren van een kostenscan registreren wij u in ons systeem. Wanneer u besluit niet op ons besparingsvoorstel in te gaan verwijderen wij uw gegevens uit ons systeem. Gaat u wel akkoord dan bewaren wij uw gegevens ten behoeve van het beheer van uw contracten. U kunt op ieder moment de gegevens die wij van u bewaren inzien in uw online klant omgeving.

Let’s do Business verstrekt geen gegevens aan derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een kostenscan. U wordt hier altijd vooraf over geïnformeerd.

Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Let’s Do Business 2016

©2019  Let's Do Business|  Disclaimer / Privacy| Contact | Algemene voorwaarden | Partner worden?

Log in with your credentials

Forgot your details?